Billiga tester är ett samlingsord för hemtester som används i “bli gravid-processen”. Det handlar alltså om allt från Graviditetstest & Ägglossningstest, till manliga fertilitetstest (Spermietest). Billiga tester är ett uttryck som har använts många år på diverse forum & mötesplatser för kvinnor & par som vill bli gravida, och har på grund av detta också blivit ett populärt sökord. Därför har vi valt att skapa en sajt för just Billiga Tester, där vi samlar allt information som behandlar just olika former av Billiga tester.

För att tydliggöra vad ett Billigt test kan innebära:

1. Ägglossningstest
Testar enkelt efter ägglossning, och därmed efter dina fertila dagar (när du har som störst chans att bli gravid). Ett av de mer populära Billiga Testerna.

2. Graviditetstest.
Ett annat populärt Billigt Test. Testar efter graviditet. Eftersom order Billiga Tester implicerar ett “Billigt” test, så handlar det oftast om graviditetststickor (d.v.s. graviditetstest sticka.).

3. Spermietest
Blivit mycket mer populärt på senare år, då det har framkommit att allt fler fall av ofrivillig barnlöshet beror på mannen. Testar mannens fertilitet (Om den är normal eller dålig). Läs mer om Spermietest (manliga fertilitetstest) på Ägglossningstest.eu